Translate

pátek 24. května 2013

Cunningham - Domov na konci světa

Nikdy se nevracej do minulosti, protože jen zabíjí tvůj drahocenný čas.
Příběhy se neopakují, lidé se nemění.
Nikdy na nikoho nečekej, nestůj na místě.
Jdi jen vpřed a neohlížej se.
Lidé, kteří ti jsou souzený, tě doženou nebo budou kráčet s tebou stejným směrem.
Nech lidi odejít, pokud se vrátí - patří k tobě, pokud ne - nikdy ani nepatřili.úterý 14. května 2013

You can´t make foot prints 
in the sands of time by sitting 
on your butt. And who wants 
to leave butt prints 
in the sands of time? 
Nemůžete dělat otisky nohou v písku času tím, že sedíte na zadku. A kdo chce nechat otisk zadku v písku času?


pondělí 13. května 2013

Arnold Bennett řekl

“The real Tragedy is the tragedy of the man who never in his life braces himself for his one supreme effort, he never stretches to his full capacity, never stands up to his full stature.”
"Skutečnou tragédií je osud člověka, který se nikdy v životě nedonutil k maximálnímu výkonu, který si nikdy nesáhl na dno sil a nikdy tak nedosáhl hranice svých možností a potenciálu, úrovně a významu, jakých dosáhnout mohl.“
******************************************************
 “Any change, even a change for the better is always accompanied by drawbacks and discomforts.”  
"Jakákoliv změna, i změna k lepšímu je vždy doprovázena nevýhodami a nepohodlím."
******************************************************
“It is easier to go down a hill than up, but the view is from the top.”
"Je jednodušší jít dolů s kopce, než nahoru, ale pohled je z vrcholu."

******************************************************
 
 

čtvrtek 9. května 2013

VYCHYTANÁ POVÍDKA

Staying Late to Be Macho - Práce přesčas dělá chlapa
_______________________________________________

It is good to know there are new men in high places.

Je prima vědět, že se do vysokých funkcí dostali muži nového ražení.

Suma Chakrabarti accepted his job at the Cabinet Office only on the condition that he be allowed to leave the office at 5.15 to pick up his daughter from school.

 
Například Suma Chakrabarti přijal místo v úřadu vlády pouze pod podmínkou, že bude pracovat jen do 17.15, aby mohl vyzvedávat dcerku ze školy.

Working mothers everywhere will applaud, working dads, if they are honest, may take a sourer view.

Všechny pracující maminky tomu jistě tleskají, ale pracujícím tatínkům, jsou-li k sobě upřímní, to nejspíš moc nevoní.

 
However much men moan about the pressure to stay late, there are benefits, the way it shades into a spell at the wine bar on the way home without the need to dream up an excuse is one.

Ačkoli si muži stěžují, že musejí v práci zůstávat dlouho, má to i výhody. Jednou z nich třeba je, že to cestou z práce můžou vzít přes vinárnu a nemusejí si vymýšlet žádné výmluvy.

It is some time since I worked in an office, but I remember it well, that happy period after 6pm when the phones ceased ringing and you could get down to some real work.

Od doby, kdy jsem pracoval v kanceláři, už nějaký ten pátek uběhl, ale dobře si na to pamatuju. Nejlíp jsem se cítil po šesté, když přestaly vyzvánět telefony a já se konečně mohl zabrat do práce.

You could picture the scene at home: a turmoil of fish fingers, bath toys and later, the trussle betwen TV and multilication tables.

A věděl jsem, co se právě děje doma, zmatek kolem večeře a koupání, později spory, zda má přednost televize nebo násobilka.

Even if you did have moments of guilt, going home early was simply not what senior executives did.

I když měl člověk občas pocit viny, jít domů dřív nemohl - vyšší úředníci to prostě nedělali.

It would suggest you were slacking.

Vzbuzovali by tím dojem, že polevují.

Besides, if senior executives nipped off after teatime, who´d be around to watch the junior executives schowing how macho they were?

A navíc, kdyby se nadřízení po odpolední svačině vytratili, kdo by pak sledoval chlapácké výkony nižších úředníků?

Now that I work from home I can see that this culture of the loosened tie and 10 o´clock shadow must be pretty galling for working wives.

Dnes, kdy pracuji doma, chápu, že zvyk vysedávat s povolenou kravatou a neoholenou bradou večer v kanceláři musí pracujícím ženám pěkně hýbat žlučí.

It´s OK while they don´t have children, but, come motherhood, it must be hard to escape the feeling that colleagues are marking you down as a cissy for collecting the kids from school.

Dokud nejsou děti, je to jedno, ale když přijdou a vy je chcete vyzvedávat ze školy, těžko se zbavíte pocitu, že vás kolegové považují za zšenštilého.

Most men, even shiny new ones, contrive to shunt such tasks into the same father-free zone as dusting.

Většina mužů, dokonce i těch bez předsudků, se proto snaží takový úkol přesunout do kategorie prací, jež mužům nepřísluší, jako je třeba utírání prachu.

I see that Mr Chakrabarti leads the Performance and Innovation Unit.

Pan Chakrabarti vede oddělení pro výkonnost a inovace.

It may well be that, by following his innovative example, we could detoxify ourselves from the curse of workaholism, with-out our performance suffering.

Pokud bychom se řídili jeho novátorským příkladem, mohli bychom se snad detoxikovat a vymanit se z prokletí workoholismu, aniž tím náš výkon utrpí.

 
It might even improvere.

Možná se dokonce zlepší.


 The Times, Londýn

Angličtina
Jak rychle se v životě zapomíná 

středa 8. května 2013

Duševní hygiena

Hygiena těla je každodenní samozřejmostí člověka. Na jednu hygienu se však zapomíná.

Na duševní hygienu.

Člověk si z minulosti přináší vzpomínky. Ty zlé i ty pěkné. Ovlivňují náš život, pokud se ovšem my necháme jimi ovlivňovat. Každý má na výběr. Buď si vybere to dobré, nebo to zlé.

Pro zdraví a pohodový život člověka je rozhodující, jak bude smýšlet, jak se naučí vytěsňovat to negativní a brát naopak život z té lepší stránky. Proč?

Duše velmi ovlivňuje tělo. Pokud se bude člověk stále užírat minulostí, záští nebo zlobou z minulých křivd, pak onemocní. Nejprve duše a pak tělo.

Nestojí to za to, život je moc krátký na to, aby se člověk trápil nebo trápil druhé svým postojem.
Je jeden člověk. Vážím si ho jako osobnosti, jako autora skvělých knih, jako člověka, který dokázal i přes obrovskou nepřízeň osudu, zkažené dětství i dospívání, nezahořknout. Známý je naopak jeho osobitý humor, nezdolná vůle, pozitivní postoj k životu, láska k lidem i přes to, co si prožil.

Arnošt Lustig. Můj nejoblíbenější autor a člověk, kterého si velmi vážím. Našel před časem svůj klid. Ale přesto je tu pořád. Aspoň pro mne. Jeho smích, jeho osobnost, vůle, humor, brilantnost v psaní, jeho víra v člověka a jeho celoživotní otázka, kterou se zabýval.

DOBRO – ZLO – ČLOVĚK

Čeho je schopen v krajních situacích, ve chvílích, kdy klesá na samé dno. V tom dobrém nebo v tom zlém. Jako člověk, který se ocitá nad propastí a člověk, který rozhoduje o životě a smrti.

Arnošt Lustig zvládal s přehledem „duševní hygienu“ a je pro mne výzvou I připomenutím, že se člověk nikdy nemá vzdávat, má pamatovat na den poslední, na den zúčtování. Nikoho nemine a podle toho jak člověk žil, bude odcházet.


Svobodný, oproštěn a smířen nebo nesvoboden, neoproštěn a nesmířený, uzavřen sám v sobě.

Lustig řekl:
"Člověk je člověkem jen v okamžiku, kdy rozezná dobré od zlého, správné od nesprávného a spravedlivé od nespravedlivého. To je v podstatě celá bible.Zbytek je nábožeství, komentář, ilustrace. Odpuštění je most, na kterém se mohou setkat i někdejší úhlavní nepřátelé. Jiný most není. Bez tohoto mostu jsme na věkdy odsouzeni k nepřátelství."

"Nikdy nepadej do kolen."

"Poučíme-li se z pekla, nebudeme ještě v ráji, ale nemusíme se do pekla vracet."

Arnošt Lustigúterý 7. května 2013

CITÁTY ČEŠTINA - ANGLIČTINA

"Nikdo neovládá tvoje štěstí kromě tebe, proto máš sílu změnit na sobě nebo ve svém životě cokoliv, co chceš změnit",  Barbara DeAngelis 
"No one is in control of your happiness but you; therefore, you have the power to change anything about yourself or your life that you want to change", Barbara DeAngelis
"Neříkej mi, co děláš, ale ukaž mi, co jsi udělal. A pak si o tobě udělám názor", Larry Winget "Don´t tell me what you do, show me what have you done. And than I make my decision about you", Larry Winget 

JINÉ CITÁTY A MOUDROSTI

sobota 4. května 2013

Jak se dají vydělat peníze

Peníze potřebuje vydělat každý. Ne za cenu ztráty veškerého času a sil.

Co třeba síťový marketing?


Namítnete – kdo tu síť vybuduje bez ztráty času a sil.


A vnucovat se lidem s produkty, nabízet distributorství, nic pro mě.


Ale co kdyby tohle zvládl program na internetu? 


Ale kdo program vyrobí?


Není třeba nic vyrábět, vše už je naprogramováno a připraveno k použití.


Program má podobu webu, stačí si jen pořídit levně jeho kopii. 


Kopie se chová jako originál. 


Pracuje za nás, bez nároku na mzdu a dovolenou. Nemusíme lidem nic nutit. 


Co vlastně web umí? Nabízí za majitele produkty.


Návštěvník vloží emailovou adresu pro bezplatný odběr videí. 


Na jejich základě se rozhodne pro koupi produktů. 


Za majitele webu prodává produkty e-shop. Majitel je jen odešle zákazníkovi.


O jaké produkty se jedná? O velmi prodejné produkty společnosti NHT Global. Na trhu je 12 let, dosáhl 1 miliardy dolarů, působí ve více jak 50 zemích a má téměř 900 tisíc distributorů.


Návštěvník má ještě jeden důvod pro bezplatný odběr videí.


Chce poznat web, jehož kopii si může pořídit pro sebe.


Web hledá na internetu za jeho majitele další a další lidi do jeho sítě!


Majitel sleduje návštěvnost a nové zájemce. Vzniká síť sama od sebe.


Provize jsou velmi zajímavé. Školení probíhá samostudiem videí.


Každý ze sítě má vyřešen problém, jak s minimem nasazení najít své nové distributory, prodávat produkty a vytvořit obrat.

Jak vypadá jedna z kopií tohoto webu?


Takto

pátek 3. května 2013

Bolest a veselost

Bolest a veselost se vzájemně nevylučují. Dvě poloviny srdce. Bez vážnosti se člověk stává rozmařilým, lehkomyslným a povrchním. Bez veselosti zase zatrpklým, přísným, nepodnikavým, nevěřícím v život. Nést věčný oheň z věků do věků může jen ten, kdo má v srdci rovnováhu. Važte si smíchu, nikdy ho není na světě dost a přísloví říká:

„Vede-li tě skuhravý havran, dojdeš k mršině“


 Život není to, co chceme, ale to, co máme
Porozumění

O penězích řekli

NEJSEM TAK BOHATÝ, ABYCH NEMOHL BÝT ZASE CHUDÝ, ČESKÉ PŘÍSLOVÍ

MÍT PENÍZE V PRAVÉM OKAMŽIKU, POUZE TO JSOU PENÍZE, D. VON LILIENRON
S PENĚZI JE TO ZVLÁŠTNÍ, KDYŽ UŽ JICH ČLOVĚK MÁ DOST, TAK JE NEPOTŘEBUJE, CH. CHAPLIN


ŘÍKÁ SE, ŽE PENÍZE NEPŘINÁŠEJÍ ŠTĚSTÍ. BEZPOCHYBY SE TÍM MYSLÍ PENÍZE DRUHÝCH, S. GUITRY

LEPŠÍ JE MÍT DOBRÝ PLÁN DNES NEŽ VYNIKAJÍCÍ ZÍTRA, MURPHYHO ZÁKON

NIKDO NEPŘIJÍMÁ RADY, ALE KAŽDÝ BY PŘIJAL PENÍZE. Z TOHO VYPLÝVÁ, ŽE PENÍZE JSOU LEPŠÍ NEŽ RADY, J. SWIFT

TŘI DRUHY LIDÍ NEMAJÍ PENÍZE: CHUDÍ, ROZHAZOVAČI A LAKOMCI, P. ALTENGERK

JEN JEDNI SE ZABÝVAJÍ PENĚZI JEŠTĚ VÍCE NEŽ BOHATÍ - TOTIŽ CHUDÍ. TI NEMOHOU MYSLET NA NIC JINÉHO A V TOM SPOČÍVÁ JEJICH BÍDA, O. WILDE
MLM – podvod, strašák, záhadné slovo?
Když někdo nerozumí, raději pomluví. Aby nevypadal jako hlupák, který nic neví. Lepší však je pochopit, porozumět, zamyslet se a pak, pak se dostaví úspěch i peníze, které chce úplně každý, ale ne každý to umí přiznat, asi tak jako s tím, když něco neví.

Lidé si většinou hrají na hodné, slušné, spořádané, poslušné ovečky jednoho velkého stáda, kde se chovají všichni stejně, hlavně nevybočit, abych nevypadal nějak divně. Co by na to ostatní.
Přitom si tajně myslím, jaké by to bylo, kdybych měl volnost pohybu, šťavnatý pokrm každý den a teplé místo k odpočinku. Hmm…


Můžu udělat jen dvě věci. Zůstat součástí stáda a čekat, co den dá, nebo vystoupím a vytvořím si lepší podmínky. Musím si zvyknout na to, že se na mě ostatní budou dívat, někteří s nedůvěrou, jiní nechápavě nebo závistivě. S tím se nic nedá dělat. Je to jejich problém.


Začátky nikdy nejsou lehké, ale když člověk vytrvá a věří své věci, úspěch se dostaví a to je důležité. Nakonec to uvidí i ti škarohlídi a buď se přidají, nebo zůstanou škarohlídy.


MLM není ani strašák ani podvod, může naopak člověka posunout v životě někam úplně jinam. Jediný problém jsou lidé. Lidský faktor funguje všude, na celém světě, v každém oboru, odvětví. Všude se najdou slušní a neslušní. Od neslušných je třeba se distancovat. Je dobré naučit se vybírat si to správné a nezabývat se negativním. Zvlášť v MLM ne. Nelze nikoho nutit.


Kdo bude chtít hrnout vodu, nic nenasbírá, vše mu proteče mezi prsty, zůstane prázdno.


Jak bylo řečeno. Peníze chce každý, myslí na ně každý. Myslet na peníze není vždy jen něco špatného, zrůdného, nekalého nebo nečistého. Myslet na peníze neznamená, že jsem špatný člověk. Chytrý člověk si naopak dokáže spočítat, kolik vše stojí. Chytrý člověk investuje do sebe i svých dětí. Do vzdělání, rozumných aktivit, užitečných koníčků. Chytrý člověk myslí na budoucnost, na zadní vrátka, protože řekněme si na rovinu, na důchody se spoléhat nelze, důchody prostě nebudou. Ale my budeme a co potom? Zdepkovaný a nemocný člověk si ničeho neužije. A zdraví, to dnes něco stojí.


Ale kde na to všechno vzít? 

Tak to dělám já


NĚKTERÉ PRAVDY SE ŘÍKAT NEMAJÍ, NĚKTERÉ TO POTŘEBUJÍ A NĚKTERÉ ŘEČENY BÝT MUSÍ. 
WILHELM BUSCH


středa 1. května 2013

Jít rázně proti mnohonásobné přesile čelem je leckdy spíše hloupé než asertivní či cokoliv jiného. Inspirujme se džudisty: ti nevolí proti silnějšímu soupeři přímou konfrontaci síly proti síle, ale spíše se snaží síly a energie silnějšího využít ve svůj prospěch. Poddat se jí, jen ji poněkud stočit, usměrnit. Tak, aby se sveřepý silák vlastní silou vlastně porazil sám.