Translate

pondělí 13. května 2013

Arnold Bennett řekl

“The real Tragedy is the tragedy of the man who never in his life braces himself for his one supreme effort, he never stretches to his full capacity, never stands up to his full stature.”
"Skutečnou tragédií je osud člověka, který se nikdy v životě nedonutil k maximálnímu výkonu, který si nikdy nesáhl na dno sil a nikdy tak nedosáhl hranice svých možností a potenciálu, úrovně a významu, jakých dosáhnout mohl.“
******************************************************
 “Any change, even a change for the better is always accompanied by drawbacks and discomforts.”  
"Jakákoliv změna, i změna k lepšímu je vždy doprovázena nevýhodami a nepohodlím."
******************************************************
“It is easier to go down a hill than up, but the view is from the top.”
"Je jednodušší jít dolů s kopce, než nahoru, ale pohled je z vrcholu."

******************************************************