Translate

čtvrtek 9. května 2013

VYCHYTANÁ POVÍDKA

Staying Late to Be Macho - Práce přesčas dělá chlapa
_______________________________________________

It is good to know there are new men in high places.

Je prima vědět, že se do vysokých funkcí dostali muži nového ražení.

Suma Chakrabarti accepted his job at the Cabinet Office only on the condition that he be allowed to leave the office at 5.15 to pick up his daughter from school.

 
Například Suma Chakrabarti přijal místo v úřadu vlády pouze pod podmínkou, že bude pracovat jen do 17.15, aby mohl vyzvedávat dcerku ze školy.

Working mothers everywhere will applaud, working dads, if they are honest, may take a sourer view.

Všechny pracující maminky tomu jistě tleskají, ale pracujícím tatínkům, jsou-li k sobě upřímní, to nejspíš moc nevoní.

 
However much men moan about the pressure to stay late, there are benefits, the way it shades into a spell at the wine bar on the way home without the need to dream up an excuse is one.

Ačkoli si muži stěžují, že musejí v práci zůstávat dlouho, má to i výhody. Jednou z nich třeba je, že to cestou z práce můžou vzít přes vinárnu a nemusejí si vymýšlet žádné výmluvy.

It is some time since I worked in an office, but I remember it well, that happy period after 6pm when the phones ceased ringing and you could get down to some real work.

Od doby, kdy jsem pracoval v kanceláři, už nějaký ten pátek uběhl, ale dobře si na to pamatuju. Nejlíp jsem se cítil po šesté, když přestaly vyzvánět telefony a já se konečně mohl zabrat do práce.

You could picture the scene at home: a turmoil of fish fingers, bath toys and later, the trussle betwen TV and multilication tables.

A věděl jsem, co se právě děje doma, zmatek kolem večeře a koupání, později spory, zda má přednost televize nebo násobilka.

Even if you did have moments of guilt, going home early was simply not what senior executives did.

I když měl člověk občas pocit viny, jít domů dřív nemohl - vyšší úředníci to prostě nedělali.

It would suggest you were slacking.

Vzbuzovali by tím dojem, že polevují.

Besides, if senior executives nipped off after teatime, who´d be around to watch the junior executives schowing how macho they were?

A navíc, kdyby se nadřízení po odpolední svačině vytratili, kdo by pak sledoval chlapácké výkony nižších úředníků?

Now that I work from home I can see that this culture of the loosened tie and 10 o´clock shadow must be pretty galling for working wives.

Dnes, kdy pracuji doma, chápu, že zvyk vysedávat s povolenou kravatou a neoholenou bradou večer v kanceláři musí pracujícím ženám pěkně hýbat žlučí.

It´s OK while they don´t have children, but, come motherhood, it must be hard to escape the feeling that colleagues are marking you down as a cissy for collecting the kids from school.

Dokud nejsou děti, je to jedno, ale když přijdou a vy je chcete vyzvedávat ze školy, těžko se zbavíte pocitu, že vás kolegové považují za zšenštilého.

Most men, even shiny new ones, contrive to shunt such tasks into the same father-free zone as dusting.

Většina mužů, dokonce i těch bez předsudků, se proto snaží takový úkol přesunout do kategorie prací, jež mužům nepřísluší, jako je třeba utírání prachu.

I see that Mr Chakrabarti leads the Performance and Innovation Unit.

Pan Chakrabarti vede oddělení pro výkonnost a inovace.

It may well be that, by following his innovative example, we could detoxify ourselves from the curse of workaholism, with-out our performance suffering.

Pokud bychom se řídili jeho novátorským příkladem, mohli bychom se snad detoxikovat a vymanit se z prokletí workoholismu, aniž tím náš výkon utrpí.

 
It might even improvere.

Možná se dokonce zlepší.


 The Times, Londýn

Angličtina
Jak rychle se v životě zapomíná