Translate

úterý 14. května 2013

You can´t make foot prints 
in the sands of time by sitting 
on your butt. And who wants 
to leave butt prints 
in the sands of time? 
Nemůžete dělat otisky nohou v písku času tím, že sedíte na zadku. A kdo chce nechat otisk zadku v písku času?