Translate

úterý 25. června 2013

Kde leží ráj?

Malý princ. Doprovází mě od dětství, nikdy neomrzel. Je zajímavé pozorovat, jak člověk vnímá v různých obdobích života. Byla jsem dítětem, ale ztratila jsem se a byla donucena hledat. Ne někde, ale v sobě. Kdo tohle nezažil. Ráj není krásný ostrov zalitý sluncem, nějaké báječné místo na zemi, ráj nenalezneme na zemi, nýbrž v sobě. A kdo nalezne, ten může říci, že je šťasten, ať je kdekoliv.

Civilizace vzniká teprve v jádru jedince. Toto jádro, to je Malý princ v nás, vnitřní dítě s jeho radostí ze života, nevinností a moudrostí.


Velmi krásně formuloval „Malého prince“ v nás velký španělský violoncellista Pablo Casals

Kdy už se budou naše děti
ve škole učit, co jsou?
Každému z těch dětí by se mělo říkat:
Víš, co jsi?
Jsi zázrak!
Jsi jedinečný!
Na celém světě neexistuje druhé dítě,
které by bylo stejné, jako ty.
Uběhly miliony let
a nebylo ještě nikdy takové dítě, jako ty.
Pohleď na své tělo,
jaký je to zázrak!
Na své nohy, ruce, šikovné prsty,
na svou chůzi.
Může z tebe být Shakespeare,
Michelangelo nebo Beethoven.
Není nic, čím by ses nemohl stát.
Ano, ty jsi zázrak.
A až jednou vyrosteš, dokázal bys ublížit druhému, který
je zázrakem
stejně jako ty?pondělí 24. června 2013

Angličtina a rody

Angličtina rody do jisté míry rozeznává, ale jako analytický jazyk k tomu používá pomocná slova, hlavně zájmena. Tím se liší od češtiny, která jako syntetický jazyk slova ohýbá a má i tři rody podstatných jmen.

Stará angličtina je kdysi měla také, ale v raném středověku, po vpádu severských národů, došlo na ostrovech k takovému zmatení jazyků, že se gramatika začala postupně zjednodušovat, aby se lidé lépe domluvili. Stará angličtina se od té dnešní liší poměrně výrazně.


Starou angličtinou psal například William Shakespeare. Je zajímavé, jak se liší.

Malá ochutnávka.

The evil that men do lives after them, the good i soft interred with their bones. Zlo, které lidé činí, je přežije, dobro se často pochovává s jejich kostmi.

Happy thou art not, for what thou hast not, still thou striv´st to get, and what thou hast, forget´st. Šťasten nejsi, neboť po tom, co nemáš, se ženeš, a co máš, na to zapomínáš.

He is now as valiant as Hercules that only tells a lie, and swears it. Teď je Herkulem, kdo řekne lež a přísahá na ni.

Those wounds heal ill that men do give themselves. Rány, které si člověk způsobí sám, se léčí těžce.

A staff is quickly found to beat a dog. Kdo chce psa bíti, vždycky si hůl najde.

They that touch pitch will be defiled. Kdo sahá na smůlu, ten se zamaže.

True nobility is exempt from fear. Pravá šlechetnost nezná bázně.

Talkers are not good doers. Mnoho řečí, málo skutků.
 
Starou angličtinu používá ve svém románu z občanské války ve Španělsku Ernest Hemingway
For Whom the Bell Tolls – Komu zvoní hrana
Krásná kniha i film.

Znalost angličtiny je dnes už nezbytností. Kdo chce dobře umět anglicky, ten by měl pravidelně číst. Nabídka knih v originálním jazyce.


pátek 7. června 2013

Pravda a láska...

Jak ušetřit....bez dalšího komentáře

Po zralé úvaze jsem pochopil, že největší blbec v této zemi je zaměstnanec, který si vybírá dovolenou, když ho nedej Bože schvátí nemoc, který si nechá líbit, že po odpracovaných 35 letech nedostane první tři dny nemoci ani korunu a když dostane v 56 letech padáka, po dvou měsících na ÚP vyfasuje oranžovou halenu a jde sbírat psí exkrementy, aby se mu ti, co jsou celý život na sociálních dávkách mohli z oken heren smát. Žeby takhle nějak vítězila láska a pravda nad lží a nenávistí?


pondělí 3. června 2013

S PENĚZI JE MOŽNÉ PŘIVÉST K ŘEČI MRTVÉHO, BEZ PENĚZ NELZE PŘIMĚT ANI NĚMÉHO K MLČENÍ, ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ