Translate

pátek 4. května 2012

O lidech

Čeho jsou schopni
Co dokážou unést
Kam až zajdou
Jak se zachovají pod tlakem
Jak moc dokážou milovat i nenávidět
Co je nutí k přežití....


Ano jsme především lidé se svými poklesky, slabostmi, starostmi, zlobou, ale i radostí, sebeúctou, láskou a schopností dávat.


Každý máme jiný práh bolesti, ale také jiný práh vnímání a rozdílné pohledy na svět.


Nelze odsuzovat lidi za jejich poklesky, ostatně soudit nánm není učeno. Měli bychom především chápat druhé, být schopni je vyslechnout a nechat jim jejich názor, byť je mylný, ostatně pokud je člověk o své pravdě přesvědčen, těžko jim ji vymluvíme, musí na to přijít sám. Někdy také se "svojí pravdou" umře, ale život jde dál.


Mít pochopení, nevnucovat, tiše naslouchat, ale umět potěšit, ukázat lásku.


Ostatně co by nám na to řekli miliony  těch, kteří se ocitli v Gulagu?