Translate

neděle 6. května 2012

Pevný bod

Hledáme ve svém životě pevný bod. Bod, o který se můžeme opřít vždy, když je nejhůř.

Nejdřív člověk hledá v různých knihách. Knihy číst je velmi užitečné, ale jsou to jen slova na papíře. Mnoho knih si protiřečí, ne každá nás osloví. Z pevného bodu se stává písek protékající mezi prsty.


Hledáme dál.


Potkáváme různé lidi, navazujeme přátelství, ale i lidé jsou různí, mají své názory a náhled na svět. Podle sympatií věříme jednomu nebo druhému. Z pevného bodu se stává vyviklaný kůl, který praskne, když se o něj opřeme.


A tak na konci hledání, když člověk vyzkoušel téměř vše, obrací se sám k sobě. Obrací se do svého nitra.


Pevný bod totiž nacházíme sami v sobě, nikde jinde ho nenajdeme.