Translate

pátek 30. března 2012

Přemýšlím o lidech

Kam až jsou ochotni zajít
Jak velký tlak vydrží
Jak se zachovají v extrémních podmínkách
Jak velké lásky jsou schopni
Jaká je jejich vůle k životu

Ano, jsme především lidé. Lidé chybující, se svými poklesky, starostmi, záští, neschopností odpouštět, ale také lidé laskaví a vnímaví, citliví, schopní odpouštět, schopní velkých citů a velkých obětí.

Každý máme jinde práh bolesti stejně jako každý jsme jiný ve své schopnosti lásky, úcty a sebeúcty.

Člověk nemá soudit, to mu ani není dáno.

Člověk by měl především chápat ty druhé, naučit se naslouchat a vnímat přání bližních. Nebo jen tiše vyslechnout, ale ponechat si svoje soudy či ponaučení. 


Lidé potřebují především soucit a pochopení druhého a jestliže mají problém, musí si ho vyřešit stejně sami, na nás je, abychom člověka jen vyslechli. A pokud je člověk přesvědčen o nějaké svojí pravdě, nemá vůbec smysl mu něco vymlouvat, musí na to přijít sám.

Lidé by si ušetřili mnoho trápení, kdyby nechali druhé žít a vůbec brali život z té lepší stránky.

Co by nám na to řekli miliony těch, kteří prošli Gulagem? mnozí by nám nic neřekli, protože už se nikdy nevrátili.