Translate

sobota 16. listopadu 2013

Hledání štěstí je motorem existence lidí po celé věky. 

Dítě prožívá štěstí z věcí, které nám dospělým často unikají, i když je máme před nosem. Proč nenalézáme?


V Deklaraci nezávislosti Spojených států amerických ze 4. července 1776 je kromě jiného psáno. 

We hold these truths to be selfevident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. 


Doslovný úvod se dá volně přeložit takto. Všichni lidé jsou stvořitelem stvořeni jako sobě rovní a 
mají určitá práva, mezi něž patří život, svoboda a snaha dosáhnout štěstí. 

Kde vlastně leží štěstí člověka?Zdánlivě těžké, ale prosté zároveň. Štěstí je v každém z nás. Štěstí je, protože se pro něj rozhodneme, protože ho vidíme, žijeme ho a dokážeme sdílet s druhými. Štěstí není ve věcech, ale ve vztazích a malých radostech každého nového dne.