Translate

úterý 30. října 2012


NEJŠŤASTNĚJŠÍ JSOU TI LIDÉ, KTEŘÍ MŮŽOU SVOBODNĚ ZACHÁZET S ČASEM, ANIŽ BY MĚLI SEBEMENŠÍ OBAVY Z NÁSLEDKŮ.


OTÁZKA, KOLIK TAKOVÝCH MEZI NÁMI JE.